درصورت انتخاب پرداخت کارت به کارت ، کدسفارش را از سایت دریافت کرده و عکس رسید به همراه کد سفارش رو به تلگرام ماناگیفت ارسال کنید.

حراجی های ماناگیفت

توی این صفحه همه محصولات تخفیف خورده ماناگیفت رو میتونی ببینی 😍

محصولات تخفیف خورده