درصورت انتخاب پرداخت کارت به کارت ، کدسفارش را از سایت دریافت کرده و عکس رسید به همراه کد سفارش رو به تلگرام ماناگیفت ارسال کنید.

دسته‌بندی استیکر متن

جدیدترین
فعال
غیرفعال
فعال
غیرفعال
۴٫۱۰۰ تومان
۴٫۱۰۰ تومان
۳۷۰٫۹۰۰ تومان
۳۷۰٫۹۰۰ تومان
فیلتر و ترتیب نمایش