درصورت انتخاب پرداخت کارت به کارت ، کدسفارش را از سایت دریافت کرده و عکس رسید به همراه کد سفارش رو به تلگرام ماناگیفت ارسال کنید.

دسته‌بندی استیکر های یلدا

جدیدترین
فعال
غیرفعال
فعال
غیرفعال
۲٫۹۰۰ تومان
۲٫۹۰۰ تومان
۲۷۹٫۳۰۰ تومان
۲۷۹٫۳۰۰ تومان
فیلتر و ترتیب نمایش