درصورت انتخاب پرداخت کارت به کارت ، کدسفارش را از سایت دریافت کرده و عکس رسید به همراه کد سفارش رو به تلگرام ماناگیفت ارسال کنید.

دسته‌بندی تزیین و رینگ ساعت

جدیدترین
فعال
غیرفعال
فعال
غیرفعال
۲٫۸۰۰ تومان
۲٫۸۰۰ تومان
۱٫۲۶۹٫۰۰۰ تومان
۱٫۲۶۹٫۰۰۰ تومان
فیلتر و ترتیب نمایش